План евакуації при пожежі - план эвакуации при пожаре

ЖУРНАЛ ВІДПРАЦЮВАННЯ ПЛАНУ ЕВАКУАЦІЇ

Проведення навчань повинно фіксуватися в журналі відпрацювання плану евакуації. В журнал заносяться: дата проведення навчань, ввідна інформація (наприклад, спрацьовування систем пожежної автоматики або виявлення пожежі (признаків пожежі працівником), загальний час евакуації, хронометраж окремих епізодів евакуації, а також виявлені недоліки та позитивні приклади дій людей при пожежі. На основі розбору учбової евакуації, приймаються міри по підвищенню рівня пожежної безпеки будівлі.

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО СКЛАДАННЮ ПЛАНІВ ЕВАКУАЦІЇ

Плани евакуації повинні складатися приймаючи до уваги особливості поведінки людей при пожежі, об'ємно-планувальні рішення будівлі (розміри та тип комунікаційних шляхів і т.п.), надійності шляхів евакуації (наприклад, в будівлі серед декількох сходинкових кліток, деякі більш надійні так як постійно експлуатуються, завжди відкриті, мають протидимний захист). Слід також враховувати потужності сформованих людських потоків, режим експлуатації будівлі, що склався, активні та пасивні системи пожежної безпеки. При складанні плану евакуації рекомендується опиратися на розрахунок динаміки небезпечних факторів пожежі та параметрів руху людей.

ПЕРЕВІРКА ОПТИМАЛЬНОСТИ ПЛАНУ ЕВАКУАЦІЇ

Існуюча практика складання планів евакуації пропонує недостатньо обгрунтоване нанесення маршрутів руху людей при евакуації. ГОСТ 12.1.004-91* «Пожежна безпека. Загальні вимоги» та СНіП 21-01-97* вимагають організації безперешкодного руху (рух без утворення високих травмонебезпечних густин) людей при виникненні НС. Скупчення людей з максимальною щільністю (9 чол/м2 та більше) виникають у випадку недостатньої пропускної здатності ділянок шляхів. Перевірочні розрахунки допомагають визначити такі проблемні місця та перерозподілити людські потоки по більш безпечним шляхам евакуації та скласти більш оптимальні маршрути евакуації.

Выполненные работы
План евакуації на випадок пожежі
Розробка плану пожежної евакуації для ТОВ "Прайд Онлайн". "Прайд Онлайн" займається продажею зоотоварів та розташована за адресою: місто Київ, вулиця Михайла Донця 17/46.
Клієнти по планам евакуації
Контакти сайту fireman.org.ua
© 2009-2018 fireman.org.ua. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове
Планы эвакуации по-русски Плани евакуації українською